THUỐC NHUỘM TÓC HÓA CHẤT CÓ TÁC HẠI GÌ VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE ?

THUỐC NHUỘM TÓC HÓA CHẤT CÓ TÁC HẠI GÌ VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE ?

Thuốc nhuộm tóc từ hóa chất tổng hợp có những tác hại không tưởng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dùng. Những chất cực độc có trong thuốc nhuộm tóc hóa chất phải kể đến như : NH3 Amoniac, chất PPD, chất Andehyt 


← Bài trước